Anasayfa » No Touch Lazer Göz Ameliyatı Riskleri

No Touch Lazer Göz Ameliyatı Riskleri

Bize Ulaşın
Contact Us

No Touch Lazer Göz Ameliyatı Riskleri Nelerdir?

PRK – T-PRK ve LASEK

No Touch Lazer Riskleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler. (PRK – T-PRK – LASEK)

Öncelikle her yöntem ile yapılan Lazer Göz Ameliyatının kendine has riskleri bulunmaktadır. Riski olmayan Lazer göz ameliyatı yoktur. Tecrübeli bir göz cerrahı için önemli olan riskleri önceden tanımlamak, öngörmek ve önlemini almaktır. Özellikle No Touch – PRK – T-PRK ve LASEK Lazer Riskleri hakkında sizler için hazırladığımız tıbbi bilgileri aşağıda detaylı anlatımla bulabilirsiniz.

Bilhassa bu lazer göz ameliyatını olmadan önce No Touch Lazer Riskleri hakkında yazılanları okumanız önemlidir.

“No Touch” gerçekte nedemek?

İlk önce “No Touch” teriminin anlamının taşıdığı riskten başlamak gerekmektedir. Özellikle “No Touch” İngilizce bir terim olup Türkçemizde dokunmadan anlamına gelmektedir. Bilhassa göze dokunmadan lazer göz ameliyatı yapılması mümkün değildir. Dolayısı ile “No-Touch” terimi tedavinin gerçeğini yansıtmamaktadır. Göz cerrahlarının göze dokunmadan lazer göz ameliyatlarını ne fiziken nede tıbben yapması mümkün değildir. Dolayısı ile göz cerrahları hastanın gözüne mutlaka özel cerrahi aletler ve tıbbi sarf malzemeleri ile dokunmak zorundadır. Bilhassa lazer göz ameliyatında bir göz cerrahının gözünüze dokunması herhangi bir risk oluşturmamaktadır. Ayrıca hastanın gözü anestezik damla ile uyuştuğundan hiç bir acı veya ağrı hissetmesi mümkün değildir.

Dünyada “No Touch” terimi sadece ülkemizde bazı klinikler tarafından tanıtımlarında kullanılmaktadır. Bunun sebebi 1987 yılından buyana yapılan en eski laser göz ameliyatı yöntemi olan PRK Lazer göz ameliyatının yeni bir isimle tanıtıma sokulmasıdır. Gerçekte “No Touch” teriminin tıbbı karşılığı TransEpiteliyal-PRK kısaca T-PRK dır. T-PRK yönteminin ilk versiyonuda PRK dır. Bu iki terimin cerrahi sonucu arasında hiç bir farkı yoktur. Sonuç olarak “No Touch” yani T-PRK bir teknoloji değil bir cerrahi yöntemdir. Hiç bir lazer göz ameliyatında makas, iğne veya bistüri kullanılmamaktadır. Lazer göz ameliyatlarının hiç birinde göze zarar verebilecek bir vakum uygulanmamaktadır. Lazer göz ameliyatlarında kullanılan cihazlar FDA veya CE sertifikasına sahip olmak zorundadır.

“No Touch” Lazer göz ameliyatı kimler için tercih edilir?

Dünyada genelde “No Touch” T-PRK Lazer göz ameliyatı tıbben LASIK Lazer göz ameliyatına uygun olmayan hastalarda tercih edilmektedir. Göz cerrahlarının “No Touch” T-PRK veya PRK  lazer göz ameliyatını tercih etmelerinin sebeplerini sıralamak gerekirse:

 1. LASIK Lazer göz ameliyatı olabilmek için gerekli kornea kalınlığını sağlayamayan hastalar,
 2. Hasta önceden retina dekolmanı olmuş veya retina dekolmanı riski taşıyan hastalar.
 3. Mesleki sebeplerden dolayı tercih edilmesi mümkündür.
“No Touch” Lazer Göz ameliyatında söylendiği gibi göze dokunulmaz mı?

Özellikle “No-Touch” yani gerçek ismi ile PRK veya T-PRK lazer göz ameliyatı aşamaları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 1.  “No Touch” Lazer Göz Ameliyatı öncesinde göz kapaklarınız sabitlenir. Bu aşamada “speculum” denen tıbbi alet ile gözünüze ancak dokunularak takılması mümkündür.
 2. Gözünüz ucundan serum akan bir kanül ile ameliyat öncesinde yıkanır. Bu aşamadada göz cerrahı göze dokumak zorundadır.
 3. Yıkanan gözün kurulanması gerektiğinden göz cerrahınız PVA üçgen bir sünger ile gözünüze dokunarak kurulamak zorundadır.
 4. 1.aşama Lazer göz atışı yapıldıktan sonra gerekirse göz cerrahınız gözü soğutmak için tekrar gözünüzü yıkar. Neticede PVA üçgen sünger ile gözünüze dokunarak kurulanabilir.
 5. 2.aşama Lazer atışı tamamlandığında göz cerrahınız kanser hastalarında kullanılan “MITOMYCIN–C” ilacını uygular. Bu aşamadada göz cerrahı göze dokunmak zorundadır.
 6. Sonrasında ilacın gözün üzerinden tamamen temizlenebilmesi için tekrar gözünüzü yıkar. Ve PVA üçgen sünger ile gözünüze tekrar dokunarak kurulanabilir.
 7. En son göz cerrahınız gözünüze koruyucu bir kontakt lens koymak için dokunmak zorundadır.

Böylelikle “No Touch” T-PRK lazer göz ameliyatı tamamlanır.

Sonuç olarak göz cerrahı, “No Touch” TransEpiteliyal-PRK Lazer Göz Ameliyatında göze minimum 7 defa dokunmak zorundadır. Özellikle belirtmemiz gerekir ki ameliyat esnasında göze dokunulması ile No Touch Laser Riskleri oluşması mümkün değildir. Bu yüzden “No Touch” kelimesinin Türkçe karşılığının gerçeği yansıtmadığını görülmektedir.

No Touch Lazer Riskler nelerdir?

Diğer Lazer göz ameliyatlarında olduğu gibi “No Touch” T-PRK Ameliyatında risklerin oluşması mümkündür. Özellikle “No Touch” T-PRK Lazer göz ameliyatlarında diğer lazer göz ameliyatlarından farklı olarak “Haze” oluşma riski ihtimali vardır. Bilhassa “No Touch” tekniğinde hastalar çok daha uzun süre ile lazer göz ışınlarına maruz kalırlar. Bu lazer ışınları hastaların kornealarını normalden fazla termal etkiye maruz bırakır. Sonuçta stroma tabakasını normalden fazla ısınır ve UV ışınına maruz kalır. Bu nedenle hastanın korneasında “Haze” yani bulanık alanlar oluşmasına sebep olması mümkündür. Kornea üzerinde oluşan bulanık alanlar hastaların görmelerini uzun süreler etkileyebilir, (bazen 6 ay bazen 1 yıl). Bu komplikasyon “No Touch” T-PRK lazer göz ameliyatlarının birinci sırada en sık görünen komplikasyonudur. Bu yüzden hipermetrop ve yüksek astigmat kusuru olan hastalara “No Touch” T-PRK Lazer göz ameliyatı yapılması riskli olduğundan tercih edilmez.

No Touch Lazer Riskleri nden biri olan “Haze” riskini bertaraf edebilmek için ne uygulanır?

Özellikle “Haze” yani bulanık kornea komplikasyon riskinden kaçınmak için göz cerrahları kanser hastalarında kullanılan “MITOMYCIN–C” isimli toksik ilacı uyulamaktadır. Diğer yandan ilacının korneanın endotel katmanında ve gözün limbal bölgesinde komplikasyon riski oluşturması mümkündür. Bu komplikasyon riskini göze almak istemeyen göz cerrahlarıda bu ilacını kullanmayı tercih etmemektedir. Özellikle “MİTOMYCİN–C” solüsyonu “No Touch” T-PRK Lazer göz ameliyatı esnasında yok edilen kornea dokularının ve katmanlarının hızlı iyileşmesini yani rejenerasyonunu geciktirmektedir. Bu yüzden “No-Touch” Lazer göz ameliyatı olan hastaların net görmeleri 1-3 ayı bulmaktadır. Neticede “No-Touch” Lazer göz ameliyatlarında iyileşme süresi ve görme performansı göz cerrahları tarafından öngörülememektedir.

En Önemli No Touch Lazer Riskleri Nelerdir?

Sadece “No Touch” T-PRK, ve LASEK lazer göz ameliyatlarındaki diğer önemli bir risk ise lazer göz ameliyatı esnasında korneanızda geri dönüşümü mümkün olmayan doku kaybıdır. “No Touch” T-PRK ve LASEK Lazer göz ameliyatlarında kornea dokusunun bütünlüğü bozulur ve önemli fonksiyonu olan Bowman katmanı yok olur.

Korneamız 5 ana katmandan oluşur;
 1. Katman: Epitel Tabakası, rejenerasyon yeteneği hızlı 5–6 sıralı, keratinize olmayan çok katlı yassı epiteldir. Epitel tabakası kendini yenileyebilen bir dokudur.
 2. Katman : Bowman zarı, aslında gerçek anlamda bir zar değildir. Kollajen liflerinin düzensiz olarak sıkışması sonucu meydana gelir. Epitel hücreleri Bowman zarına sıkıca bağlıdır. Bu yüzden korneaya yapısal destek sağlar ve epitel hücrelerin temel sağlamlığını oluşturmaktadır. Ayrıca kornea bulunan yatay ve dikey sinirlerin geçişinine zemin sağlar. Gözün en sert tabakasıdır. En önemlisi gözünüze dışarıdan gelebilecek mikrop ve hastalıklara karşı çok önemli bir kalkan oluşturur. Bowman zarı kaybedildiğinde tekrar kendini yenilemez.
 3. Katman Stroma, Kornea kalınlığının %90’nını oluşturur. Stroma kollajen liflerden oluşturur. Bu tabaka hasar gördüğünde iyileşme genellikle saydamlık kaybına ve/veya kornea eğimi değişikliklerine yol açarak görmeyi olumsuz olarak etkilemektedir.
 4. Katman Desme membranı, Kornea endotel hücrelerinin salgıladığı bir bazal zardır. Hasarlanması veya hastalıklar sonrasında kornea endoteli zarar görerek korneada ödem gelişir.
 5. Katman Endotel, Korneanın en içteki tabakasıdır, altıgen şeklinde, tek katman olarak sıralanmış hücrelerden oluşur. Hücreler birbirlerine sıkı bağlantılar ile yapışmıştır, yarı geçirgen bir zar işlevi görür. Doku bozulması durumunda görme kaybına sebep olur.
No Touch Lazer Riskleri : Bowman Zarı kaybedilince ne olur?

Bowman zarı, No Touch T-PRK ve LASEK ameliyatında yok edilen ve tekrar rejenerasyonunu mümkün olmayan korneanın en sert katmandır . Özellikle Bowman zarı sadece “No Touch” T-PRK ve LASEK Lazer ameliyatlarında lazer ışınları nedeni ile yok olmaktadır. Böylece korneanın önemli fonksiyonunu sağlayan bowman zarı ömür boyu kaybedilmiş olmaktadır. Bowman zarının ayrıca önemli bir görevleri vardır. Bowman zarı gözümüzü çok önemli kornea enfeksiyonlarından (Keratit) ve dışarıdan gelebilecek darbelerden korumaktır. Diğer yandan Bowman zarı kornea sinirlerinin epitel tabakasına geçişini sağlar ve aynı zamanda epitel tabakasının temelinin sağlamlığını oluşturur. Böylelikle gözümüzün en üst tabakası olan epitel tabakası sert bir zemin oluşturarak kornea üzerinde düzenli ve sağlıklı bir şekilde kaplaması sağlamaktadır.

No Touch Lazer Riskleri : Kornea Enfeksiyonları (Keratit) Riski artarmı?

Özellikle Bowman zarı olmayan bir korneanın kornea enfeksiyonları olan keratit hastalığına daha açık hale gelmiş demektir. Kornea enfeksiyonları yani keratit göz hastalıklarında bowman zarı bir bariyer vazifesi görmektedir. Böylelikle enfeksiyonların bir alt tabaka olan stroma tabakasına geçmesini engellemekte veya geciktirmektedir. Böylelikle enfeksiyon kapmış bir gözün tedavisi için stroma katmanına enfeksiyonun ulaşmadan hastaya zaman kazandırmış olmaktadır. Bilhassa Bowman zarı olmayan bir hastanın gözünde oluşan enfeksiyon stroma tabakasına ulaşmasını hızlanacaktır. Sonucunda tamiri veya tedavisi mümkün olmayan doku ve görme kayıplarına sebebiyet vermesi mümkündür. Bu tür hastalıkların sonucu kornea nakli yani keratoplasti ameliyatına kadar gidebilmektedir. Bu yüzden insanlarda olduğu gibi birçok hayvanın korneasında bulunan bowman zarının fonksiyonu çok önemlidir. Sonuç olarak bowman zarının önemi göz önüne alındığında korneanın doku bütünlüğünü korunması hasta lehinedir.

Bu yüzden dünyada eski yöntem olan PRK, LASEK veya No Touch T-PRK yerinine LASIK Lazer Göz Ameliyat yöntemleri daha çok tercih edilmektedir. Bir çok göz cerrahı “No Touch”  T-PRK ve LASEK Lazer göz ameliyatını sadece zorunlu olan hallerde uygulamayı tercih etmektedir. Bakınız kaynak bowman tabakası…

Özellikle LASIK Lazer göz ameliyat yönteminde korneanın katmanları ve kornea bütünlüğü korunduğundan herhangi doku katmanı kaybı yaşanmamaktadır. Bowman zarı kaybedilmediğinden  kornea enfeksiyonlarında (keratit) riski artmamaktadır.

No Touch T-PRK neden ve nasıl uygulanır?

No Touch T-PRK genelde korneası ince veya renita dekolmanı problemi yaşamış veya ihtimali olan hastalarda tercih sebebidir. Bu teknikte 1. aşamasında önce korneanın en üsttünde yer alan epitel tabakası ve bowman zarı uzun süreli (yaklaşık 30 sn) uygulanan lazer ışınları ile yok edilmektedir. Böylelikle kusurlarının düzeltileceği  stroma tabakasına ulaşılmaktadır.

2. Aşamada ise göz kusurunuzun düzeltilebilmesi için stroma tabakasına lazer ışınları uygulanmaktadır. Böylelikle göz kusurlarınız düzeltilmiş olur.

No Touch T-PRK yeni bir ameliyat türü değildir. Bu teknik ile yapılan lazer göz ameliyatı 1987 yılından buyana  uygulanan PRK yönteminin bir başka versiyonudur. No Touch T-PRK Lazer Göz ameliyatı hasta için oldukça zor ama göz cerrahı için kolay bir yöntemdir.

No Touch tekniği ile Lazer Göz Ameliyatı sonrasında ne yaşanır?

TransEpiteliyal-PRK, No Touch Lazer göz ameliyatı, No Touch Lazer, No Touch Laser, No Touch Lazer göz ameliyatı, No-Touch Lazer, No-Touch Laser, Göz Ameliyatı, Göz Çizdirme, Göz Çizdirme Ameliyatı, NoTouch Lazer ile göz çizdirme ameliyatları, NoTouch Lazer Göz Ameliyatı Adımları, LASIK Lazer göz ameliyatı nasıl yapılır, NoTouch Lazer göz ameliyatları hakkında, Uzak, Yakın, Astigmat, Hipermetrop, Miyop, Presbiyopi

 • Ameliyat sonrasında koruma amaçlı yumuşak bir kontak lens yerleştirilmektedir. Sonrasında bu kontak lens korneanın iyileşme durumuna göre 4 ila 5 gün sonra alınmaktadır.
 • Bu yöntemde lazer ışınları ile yok edilen epitel tabakasının tekrar oluşması için 3-4 gün beklenir. Ameliyattan sonraki 3-4 gün boyunca orta ve yüksek şiddette ağrı, sulanma ve batma hissetmeleri mümkündür.
 • No Touch T-PRK yönteminde görmede netleşme 1 haftayı geçmesi mümkündür. Görme kabiliyetinin 1. veya 3. aydan sonra hedeflenen seviye gelmesi beklenir. Bu teknik ile ameliyat olan hastalarımız ancak 1 hafta sonra normal yaşantılarına devam etmeleri mümkündür.

 

 

Faydalı Bağlantılara tıklayarak ulaşabilirsiniz:  Göz Doktorlarımız Kimler?, Genel Lazer Göz Ameliyataları hakkında, LASIK Göz Ameliyatları Hakkında, PRK Lazer Göz Ameliyatları Hakkında, Presbiyopi Yakın Lazer Göz Tedavileri Hakkında, Hassas Profilli Hasta Programı Hakkında, Lazer Göz Ameliyatı nedir?(Dış Kaynak) Q-LASIK Lazer Göz Ameliyatı Hakkında.

Bize Ulaşın

En çok merak edilenler!

Kaç yaşında No Touch Lazer Göz Ameliyatı olabilirim?

No Touch T-PRK Lazer Göz ameliyatları, 18 yaşına gelmiş ve göz yapısı uygun olan hastalara uygulanır.

Hangi Göz Kusurları No Touch Lazer Göz Ameliyatı ile düzeltilebilir?

No Touch T-PRK Ameliyatları hangi göz kırma kusurlarını düzeltir?
MİYOP

Neticede Miyop uzak göz kusuru olan hastaların kornea yapısı olması gerekenden daha dik ve kavislidir. Sonuçta ışığı retinanın hemen önünde odaklanmasına ve bulanık bir görüntü oluşmasına neden olmaktadır.

HİPERMETROP*

Özellikle Hipermetropta ise kornea olması gerekenden daha düzdür. Bu nedenle ışık retinanın hemen arkasına odaklanır. Orta mesafe aynı zamanda uzağı göremeyen hastalarda Hipermetropiye neden olmaktadır.

No Touch T-PRK Lazer Ameliyatı tekniği özellikle hipermetrop* hastalarında “Haze” bulanık görme komplikasyonu riski oluşturabileceğinden zaruri kalınmadıkça tercih edilmez.

ASTİGMAT

Diğer yandan Astigmat, korneanın silindirik yapısındaki bozukluk nedeni ile bulanık ve çift görmenize neden olur.

PRESBİYOPİ

Presbiyopi kelimesi yaşlanan göz demektir. Herkesin yakın görme ve okuma kabiliyeti 40 veya 45 yaşından sonra yaşlandıkça kötüleşir. Bu yüzden yakını görebilmek için gözlüğüne ihtiyaç duyulur. Göz yapısı uygun hastalarda yakın görme kusurunuzu düzeltmek için Presbiyopi Akıllı Lazer tedavisi uygulanması mümkündür.

Özetle göz yapısı uygun olan hastalar için  No Touch T-PRK Lazer uygulamaları ile Miyop, Hipermetropi* (göze bağlı), Astigmat ve Presbiyopi kusurlarınızın düzeltilmesi mümkündür.

No Touch T-PRK Lazer tedavisi için uygun bir aday olup olmadığınızı öğrenmek için lütfen uzman ekibimizle iletişime geçiniz. Akabinde Hasta koordinatörlerimiz merak ettiğiniz tüm sorularınıza cevap verecek ve tüm süreç boyunca size rehberlik eder.

No Touch Lazer Göz ameliyatınımı yoksa LASIK Lazer Göz ameliyatınımı tercih etmeliyim?

LASIK YÖNTEMİ KONFORUNUZ İÇİN DOĞRU SEÇİMDİR.

LASIK yöntemi eğer gözleriniz uygunsa kesinlikle sizin için doğru seçimdir. Diğer yandan gözü LASIK ameliyatına tıbben uygun olmayan hastalar için doktorunuzun tavsiyesi ile No-Touch T-PRK yöntemi uygulanması mümkündür.

Eğer gözünüz LASIK göz ameliyatına tıbben uygun değil ise doktorunuzun tavsiyesine göre No Touch T-PRK lazer göz ameliyatı sizin için bir alternatif olabilir.

Mutlaka tetkiklerinizi yaptırın ve doktorunuza danışın.

No Touch Lazer Göz Ameliyatı olduktan sonra ne zaman normal hayatıma dönebilirim?

 No Touch T-PRK yönteminde hastalar 1 hafta boyunca işe gidemez ve araba kullanmanız mümkün değildir. 1 hafta kadar normal hayata dönemezsiniz. Ameliyattan sonraki 2 hafta boyunca gözünüze makyaj yapamazsınız. 3-4 hafta Havuza girmeniz ve terletici bir spor aktivitesi yapamazsınız.

No Touch Lazer Riskleri Nedir?

Lazer göz ameliyatlarında çok nadirende olsa telafisi ve tedavisi mümkün bir takım komplikasyonlar vardır . Komplikasyonlar konusunda tecrübeli bir doktor seçimi bu yüzden çok önemlidir.

No- Touch Lazer Riskleri adı altında nadiren yaşanan sorunları sıralayacak olursak:
 • Hastaların ilaçlarını gerektiği gibi kullanmamaları durumunda veya dikkatsizlikleri ile ortaya çıkabilecek göz enfeksiyonları.
 • Epitel düzensizlikleri.
 • Keratit
 • “Haze” bulanıklık oluşması. Bu risk sadece No Touch T-PRK Ameliyatları için geçerlidir. LASIK, LASEK ve PRK Yönteminde “Haze” kornea bulanıklılığı riski yoktur.

Bu komplikasyonlar erken tıbbi müdahale ile telafisi mümkündür.

Yeniden ameliyat olmam gerekirmi?

Özellikle yüksek numaraları hastalarda numara kalması ve tekrar ameliyat olma ihtimali düşünülmelidir. Bu yüzden Akıllı Lazer Göz Merkezlerinde Hassas Profilli Hasta Programı uygulanmaktadır.

Lazer Ameliyatları ömür boyu garantilimi?

Özellikle hastalar arasında en çok dile getirilen ve yanlış bilinen çok önemli bir konuda, Lazer göz ameliyatı olduktan sonra numaraların artması konusudur. Lazer göz ameliyatlarında hastanın ameliyat günündeki güncel göz numaraları düzeltmek için yapılmaktadır. Özetle Lazer Göz Ameliyatı bir düzeltme ameliyatıdır. Hiç bir doktor gözünüzün ileriki yıllarda bozulmayacağını garanti edemez. Sadece tıbbi durumunuza göre yorum yapması mümkündür. Gözünüz vücudunuzun önemli bir organıdır ve sizinle birlikte diğer organlarınız gibi yaşlanmaktadır. Bu süreçte herhangi bir tıbbi sebepten dolayı gözleriniz tekrar bozulması mümkündür. Ve buna doktorunuz engel olamaz. Normal şartlarda sağlıklı bir bireyin gözünün lazer göz ameliyatı sonrasında bozulması beklenmez. Fakat gözümüzün bozulmasına sebep olan bazı sistematik hastalıklarınız var ise (Diyabet, hipertansiyon, kalp ve böbrek hastalıkları. gibi) sıkı kontrol altında olmanız ve düzenli göz kontrolüne gelmeniz önemlidir. Bu yüzden refraktif tüm göz tedavilerinde hastaya ömür boyu garanti verilmesi mümkün değildir. İleride gözünüz tekrar bozulması durumunda doktorunuz mümkün olan tedaviler ile gözlerinizi düzeltmeye çalışacaktır.

Lazer Göz Ameliyatından sonra beklenenler nelerdir?
 • Lazer Göz Ameliyatları sonrasında gece görüşlerinizde geçici olarak ışık parlamaları.
 • Gündüzleri güneşin çok parlak gelmesi.
 • Geçici bir süre yaşanan göz kuruluğu.

Bunların önüne geçmek için doktoruzun size verdiği tavsiyelere mutlaka uymanız gerekmektedir.

No Touch T-PRK Ameliyatı sonrası hangi önemli komplikasyonlar oluşabilir?

Bu teknikte gözün üzerindeki epitel tabakası uzun süreli uygulanan lazer ışınları yok edilmektedir. Bu nedenle ameliyat sonrasında hastalar şiddetli acı ve ağrı içerisinde oldukça konforsuz 3-4 gün geçirmektedir. Yaklaşık 1 haftada ancak görmenin sağlandığı ve gözün 1-3 aylık sürede toparlandığı bir yöntemdir. Bu yöntemde kornea lazer ışınları nedeni ile LASIK yönteminden çok daha fazla lazer ışınına ve ısıya maruz kalmaktadır. Termal ısınma nedeninden dolayı “Haze” riskini önlemek adına ameliyatta hastanın gözünüze bir takım ilaçlar ve prosedürler uygulanmaktadır. Fakat bu prosedürlerin uygulanması “Haze” riskini bertaraf etmek için %100 garantili değildir. Bilhassa yüksek numaralarda ameliyat sonrasında bir ihtimalde olsa “Haze” yani puslu görme riski ile karşılaşılması mümkündür. Hipermetrop hastalarında gözün durumuna bağlı olarak “Haze” riskinden dolayı T-PRK No Touch yöntemi tercih edilmez veya zaruri durumlarda yapılmaktadır.

Bu risk nasıl minimize edilir?

Teknolojinin gelişmesi ile Excimer Lazer Göz Cihazları “Haze” riskini minimize etmek için “dinamik spot tekniği” geliştirilmiştir. Bu teknikte kornea üzerine minimize edilmiş termal etki sağlanmıştır. Akıllı Lazer Göz Merkezlerinde dinamik spot tekniği sahip 2022 model Excimer Lazer Cihazları kullanılmaktadır.

No Touch T-PRK Lazer Göz Ameliyatları kalıcı bir soruna sebep olurmu?

Lazer Göz Ameliyatları herhangi bir teknik, tıbbi ve/veya doktor hatası olmadıkça hastaların gözüne kalıcı zarar getirecek tedavi değildir. Hastanelerimizde yapılan tüm ameliyatların görüntü ve cihaz kaydı eğitim ve kalite güvence amaçlı merkezimizde kayıt altına alınmakta ve arşivlenmektedir.

Lazer Göz Ameliyatlarını Etkileyen Önemli Risk Faktörleri Nelerdir?

No Touch Lazer Riskleri

Excimer Lazer Göz Ameliyatları göz kusurları tedavilerinde kullanılan minimal invaziv ameliyattır. Diğer göz ameliyatlarında olduğu gibi risk yüzdesi düşükte olsa bazı komplikasyonlar görülmesi bir ihtimaldir. Bu riskleri minimize etmek ve Excimer Lazer teknolojilerini geliştirmek için bilim insanları, mühendisler ve doktorlar, yoğun bir şekilde çalışmaktadırlar. Ayrıca hastaların da bu riskleri minimize etmek için üzerlerine düşeni yapmaları ve birtakım konulara dikkat etmeleri gerekmektedir.

BU RİSKLERİ MİNİMİZE ETMEK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONU BAŞLIKLARI ŞU ŞEKİLDE SIRALAYABİLİRİZ.
 • HASTA FAKTÖRÜ
 • DOKTOR FAKTÖRÜ
 • TEKNOLOJİ FAKTÖRÜ
 • HASTANE FAKTÖRÜ
HASTA FAKTÖRÜ

Özellikle göz cerrahı için yanlış hasta seçimi en önemli risk faktörüdür. Yanlış hasta seçimi tüm göz ameliyatları için geçerlidir. Hastanın yaşı, tıbbi durumu, korneanın kalınlığı, göz topografisi (yapısı) lazer ameliyatına ve tekniğine uygun olmalıdır. Ayrıca korneanızın yapısı ve sağlığı lazer göz ameliyatlarında çok önemlidir.

LAZER GÖZ AMELİYATLARI KİMLER İÇİN UYGUN DEĞİLDİR*
 • Bazı hastalıklara sahip olan hastalar için lazer göz ameliyatları önerilmez ve gözlük veya lens kullanması tavsiye edilir.
 • Excimer Lazer göz ameliyatı olmak için aktif bir göz enfeksiyonunuz olmaması gerekir.
 • Excimer Lazer göz tedavileri gebeler ve emziren anneler için uygun değildir. Lazer göz ameliyatı için gebelik ve emzirme sürecinin bitmesi beklenmelidir.
 • Korneası limitler altında ince olan hastalara uygulanmaz.
 • Katarakt hastalarına Lazer Ameliyatı bir fayda sağlamayacağı için uygun değildir.
 • Herpes (göz uçuğu) geçirmemiş olanız gerekir.
 • Ağır Şeker hastalığı sendromlarını yaşayan ve şekeri kontrol altında olmayan hastalara lazer göz ameliyatı uygulanmaz.
 • Bazı romatizmal hastalıkları olanlar ve kuru göz sendromu olanlar lazer göz tedavisi için uygun aday değillerdir.
 • Göz kuruluğu olan hastaların lazer göz ameliyatı olmadan önce göz kuruluğu tedavisi olması gerekir.
 • Genetik kornea hastalıklarına sahip olanlar lazer göz ameliyatına uygun değildir.
 • Kalıcı Retina hastalıkları olduğu için göremeyen hastalara Lazer Ameliyatı bir fayda sağlamayacağı için uygun değildir.

Lazer göz ameliyatları göz tembelliğini ortadan kaldırmaz. Fakat tembel olan gözün gözlük veya kontak lense kıyasla görme kabiliyetini iyi yönde arttırabildiği için günlük hayatında gözlük kullanamayan göz tembelliği olan hastalar için çözüm olmaktadır.

UCUZ EXCİMER LAZER GÖZ AMELİYATLARINDAN NEDEN KAÇININMAK GEREKİR.

Ucuz bir lazer göz ameliyatının sizin için uygun olduğunu düşünebilirsiniz. Ucuza göz ameliyatı olmak demek, teknolojiden, hekim kalitesinden, tıbbi bakım, steril koşullarından feragat etmektir. Dahada önemlisi risk almak demektir.

LAZER GÖZ AMELİYATI OLMAK İSTEYEN BİR HASTANIN EN ÇOK DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR NELERDİR?

Özellikle yeni teknolojilere sahip Excimer Lazer ve görüntüleme cihazları, steril ortama sahip hastane ve tecrübeli, konusuna hakim doktor ve klinik ekibi seçmek olmalıdır. Tüm hastalarımıza sadece iki gözü olduğunu ve en önemli ve en hassas duyu organının gözleri olduğunu hatırlatmak isteriz.

DOKTOR FAKTÖRÜ

Ülkemizde göz hastalıkları uzmanı olan doktorlarımız dünya standartlarında eğitim almaktadır. Dünyada kullanılan gelişmiş teknolojilere sahip cihazları kullanmaktadırlar. Diğer yandan hastalar doktorunu seçerken, tecrübesine, eğitimine, akademik kariyerine, komplikasyon tecrübesine, iletişim kabiliyetine dikkat etmelidir. Doktorlar kadar tıbbi destek ekibi de çok önemlidir. İyi bir doktor mutlaka iyi bir tıbbi ekiple çalışmak ister. Lazer göz ameliyatı olmaya karar verdiyseniz, konusunda uzman hekimleri barındıran ve yeni teknolojilere yatırım yapmış hastaneleri tercih etmenizi öneririz.

TEKNOLOJİ FAKTÖRÜ

Lazer göz ameliyatlarında yüksek teknolojiye sahip hastanelerde ameliyat olan hastalar için risk faktörü daha düşük demektir. Doktorunuz ne kadar tecrübeli veya akademik olarak yüksek eğitime sahip olursa olsun, doktorlar elindeki teknolojinin müsade ettiği kabiliyette mümkündür. Kuşkusuz her doktor yeni teknolojiyi kullanmak ister ve bu yeni teknolojiyi kullanmak oldukça pahalı bir yatırım gerektirmektedir. Bu gelişmiş teknolojilere yatırım yapan hastaneler hastalarını düşünerek bu yatırımı yapmaktadır. Hasta sağlığı için yeni teknolojilere yatırım yapan hastanelerden ucuz lazer göz tedavileri sunması beklenmemelidir. Refraktif Excimer Lazer teknolojileri diğer tıp sektöründeki branşlara kıyasla çok daha yüksek yatırım gerektiren branşların başında yer almaktadır.

HASTANE FAKTÖRÜ

Özellikle lazer göz ameliyatları tıbbi kurallar gereği yarı steril ameliyathanelerde yapılmaktadır. Buna paralel olarak tam teşekküllü “multi disipline” hastanelerde bulunan enfeksiyon komiteleri sterilizasyon konusunda oldukça katı kurallar uygulamak zorundadır. Sonuçta bu kurallar tüm hastalara istisnasız uygulanmaktadır. Bu yüzden lazer göz ameliyatlarını tam teşekküllü bir hastanede olmak daha güvenli ve steril olduğundan hastalar tarafından tercih sebebi olmaktadır. Ayrıca tam teşekküllü kurumsal hastaneler hastaları için bir güvence kaynağıdır. Bu nedenle Akıllı Lazer Göz Merkezleri “multi disipline” tam teşekküllü hastanelerde yer almaktadır.

Lazer Göz Ameliyatları Hakkında Bilimesi Gerekenler

LAZER GÖZ AMELİYATLARI HAKKINDA

Lazer göz ameliyatları teknolojinin gelişmesi ile gözleri uygun hastalara güvenli bir şekilde uygulanmaktadır. Excimer Lazer ile yapılan PRK göz ameliyatı ilk defa 1987 yılıda göz kırma kusuru olan hastalara uygulanmıştır. Günümüzde lazer teknolojisinin gelişmesi ile çok daha başarılı sonuçlar alınmaktadır. Halk dilinde Lazer göz ameliyatı “Göz Çizdirme” olarakta bilinir fakat bu yanlış bilinen bir terimdir. Gerçekte “Göz Çizdirme” 1970 sonlarında uygulanan eski bir yöntemdir. Bu yöntem tıp literatüründe “Radial Keratotomy Ameliyatı” ismi ile tanımlanmaktadır.

Teknolojinin gelişmesi ile “Göz Çizdirme” ameliyatı yerini Lazer teknolojisi ile yapılan “Excimer Lazer Göz Ameliyatlarına” bırakmıştır. Ülkemizde Lazer göz ameliyatları 1992 yılından buyana yapılmaktadır.

NASIL BİR YÖNTEMDİR?

Basitçe özetlemek gerekirse, göz kırma kusurları olan hastaların tedavilerinde kullanılan bir minimal invazif cerrahi bir yöntemdir. Özellikle herkesin gözü excimer lazer göz ameliyatına uygun olamama ihtimali vardır. Bu yüzden lazer göz ameliyatı olabilmeniz için birçok testen geçmeniz gerekmektedir. Ancak testler sonucunda doktorunuz gözlerinizi muayene ederek laser ameliyatına uygun olup olmadığını tespit etmesi mümkündür. Göz doktorları dışında bu ameliyata uygun olup olmadığınızı veya tıbbi gerçekliği olmayan bilgilere itibar etmeyiniz.

LAZER GÖZ AMELİYATINDAN SONRA GÖZLERİNİZ TEKRAR BOZULURMU?

Neticede gözlerinizin bozulması, yaşlanmaya veya metabolizmaya/hastalıklar gibi bir çok sebebe bağlıdır. Bu yüzden lazer göz ameliyatları gözünüzün güncel kusurlarını düzeltmesi mümkündür. Özetle Excimer Lazer göz ameliyatları bir düzeltme ameliyatıdır. Ve uygun olan hastalarda ileride gerektiğinde tekrarlanması mümkündür. Bu sebeple vücut ve göz sağlığınıza dikkat etmeli ve sağlığınızı ihmal etmeniz önemlidir.

Özellikle Excimer Lazer göz ameliyatları genelde 18 Yaş ve üzeri hastalarda uygulanmaktadır. Gelişim tamamlanmadığı için lazer göz ameliyatı sonrasında numara ilerlemesi devam edebileceğinden yapılamamaktadır.

NoTouch T-PRK Lazer Göz Ameliyatı ücretlendirmesi nasıl yapılır?

Lazer Göz Ameliyatı Fiyatlaması

Lazer Göz Ameliyatları genelde iki göz yapılsada bazı durumlarda tek göz olarak verilebilir. Bunun sebebi bazı hastaların sadece bir gözü bozuk olabileceğinde tek göz içinde fiyatlama verilmektedir.

NoTouch T-PRK Lazer Göz Ameliyatı ücretlendirmesi merkezlerimizde her şey dahil olarak verilmektedir.

Merkezlerimizde NoTouch T-PRK Lazer Göz Ameliyatı olan hastalarımıza ücretlendirmeye dahil olarak verilen hizmetler aşağıdaki gibidir:

 • Lazer Göz Ameliyatı uygunluk tetkikleri (ücretsiz).
 • Ameliyat Muayenesi.
 • 1. ay kullanacakları 2 adet göz damlası ilaç.
 • Lazer Göz Ameliyatı sonrasında koruma amaçlı verilen gözlük.

Tüm ücretlendirme detayları için buraya tıklayabilirsiniz….

Detaylı Bilgilendirme

Ameliyat günü hemşiremiz ya da uzman personelimiz tarafından karşılanırsınız. Ameliyat öncesinde, neler yaşayacağınız size detaylı olarak anlatılır. Ameliyatı yapacak doktorumuz bütün sorularınızı cevaplayacaktır.

Ameliyat Muayenesi

Ameliyat için gerekli olan test ve tetkikleriniz tamamlanır. Gözünüzün 3 boyutlu haritası çıkartılır. Yapılan test ve tetkikleriniz sonucunda tedavinizin planlaması doktorunuz tarafından yapılır. Son olarak doktorunuz ameliyat sonrası nasıl göreceğinizi size gösterir.

Ameliyat Hazırlığı

Ameliyata başlamadan hemen önce gözünüze uyuşturucu damla damlatılır. Gözünüzün çevresi steril edilir. Göz kapaklarınızı kapatmamanız için özel bir aparat ile sabitlenir. Ameliyat süresince acı hissedilmez ama dokunulduğunu hissedersiniz.

Gözün Hazırlanması

Doktorunuz tek bir düğmeye basarak robotik lazeri gözünüze yönlendirir. Bu aşamadan sonra robotik lazer gözünüzü bularak, gözünüze kilitlenir ve lazer atışı yapılacak mesafeye kadar gözünüze yaklaşır. Gözünüze düzeltmek için lazer atılabilmesi için önce korneanızın üst kısmında yer alan epitel tabakasının lazer marifeti ile yok edilmesi gerekir. Bu lazer atışı yaklaşık her bir göz için 30 sn sürer. Sonrasında gözünüzün epitel tabakası tamamen yok edilmiş olur ve düzeltme yapılması için lazer atış işlemine geçilir.

Lazer Atışı

Robotik lazer gözünüze kilitlenir ve düzeltme işlemi için lazer atışına geçilir. Sonrasında robotik lazer gözünüzden ayrılarak yerine geri döner. Böylelikle Lazer atış işlemi tamamlanmış olur.

Ameliyatın Sonu

Lazer atış işlemi tamamlandıktan sonra doktorunuz gözünüzü yıkar ve koruma amaçlı yumuşak kontak lens yerleştirir. Son olarak ilaçlar gözünüze damlatılır ve ameliyatınız tamamlanmış olur. Sonrasında masadan kalkabilirsiniz.

İlk 3-4 Gün

Ameliyattan sonraki ilk saatten itibaren ve 3-4 gün boyunca orta veya yüksek şiddetli batma yada yanma hissi yaşayabilirsiniz. Görüşünüz 3-4 gün sonra düzelmeye başlar. Bu süre içinde kesinlikle gözünüze dokunmamanız ve size verilen göz damlalarınızı kullanmanız gerekir. Ameliyatın 3. veya 4. günü doktorunuz sizi muayene eder ve gözünüze yerleştirlen yumuşak kontak lensi çıkartır.

İlk 30 Gün

Doktorunuz veya uzmanlarımız ameliyattan sonra yapmanız gerekenleri detaylı bir şekilde anlatır. Gözlerinizi ovuşturmamanız ve göz damlalarınızı düzenli kullanmanız, ne zaman spor yapacağınız ne zaman duş alacağınız gibi tüm detaylar sizinle paylaşılır.

1. Ay Sonrası

Birinci ay sonunda mutlaka kontrol için gelmeniz gerekmektedir. Birinci ay muayenesi göz sağlığınız için çok önemlidir. Tüm test ve tetkikler tekrar yapılır. Gözlerinizin durumu değerlendirilir ve ameliyatın başarısı hakkında bilgi verilir. Altıncı aya kadar korneanızın iyileşme süreci devam eder. Ameliyatın varsa yan etkileri bu süre zarfında azalarak yok olacaktır. Tüm hastalarımızın her yıl mutlaka göz kontrollerini yaptırması önerilir.

Tecrübeli ve Deneyimli Göz Cerrahlarımız

Op. Dr. Ali Nihat Ofluoğlu, Our eye doctors, Göz Doktoru, göz Doktorlarımız, Göz cerrahlarımız
Göz Hastalıkları Uzmanı

Dr. Ali Nihat Ofluoğlu

Eğitim Bilgileri:
İlkokulu Trabzon’da bitiren Dr. Ofluoglu. Ortaokul ve Liseyi ise İstanbul’da tamamladı. Sonrasında 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Akabinde Göz hastalıkları ihtisasını Avusturya bulunan Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesinde başarı ile tamamladı. Ayrıca Türkiyedeki uzmanlık denkliğini ayrıca İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinden almıştır. Göz hastalıkları uzmanı olarak 1997-2014 yılları arasında Taksim Alman Hastanesinde Göz Hastalıkları Uzmanı olarak çalışmıştır.

İş Deneyimleri:

 • Alman Hastanesi
 • Galata Tıp Akademisi

Sertifikalar, Üyelikler, Bilimsel Yayınlar:

 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Scı&Sscı&Arts And Humanities)
 • Die Endeskopie Der Ablritenden Traenenwege. Akuchar,P.Novak,
 • Ofluoğlu F.J:Steinkogler. Spektrum Der Augenheikunde (1985)
 • Volumersatz Der Orbita Mit Bioplastique. F.J. Steinkogler , A. Kuchar,
 • Novak, A.Ofluoğlu Spektrum Der Augenheikunde
 • Türk Oftalmoloji Derneği
 • Eoropean Society Of Cataract And Refractive Surgeons
 • American Sociefty Of Cataract And Refractive Surgey

Uzmanlaştığı Tedaviler ve Ameliyatlar:

 • Rekraktif Lazer Göz Ameliyatları: iLASIK (Femto Lasik), LASIK, LASEK, Trans Epitelial PRK (NO TOUCH) ve SMILE
 • Katarak Cerrahisi (Akıllı Lens Ameliyatları)
 • Keratoconus Tedavileri – Cross-Linking Ameliyatları
 • Pterjiyum – Göz eti (Kuş Kanadı) Ameliyatları-
 • Göz Kuruluğu Hastalığı ve Tedavileri
 • Şaşılık Tedavileri
 • Glaucoma- Glokom Göz Tansiyonu Tedavileri
 • Diyabetik Retinopati – Şekere Bağlı Göz Hastalıkları Tedavileri
 • Makula Dejenerasyonu Sarı Nokta Hastalığı Tedavileri
Yabancı dil:
 • İngilizce
 • Almanca
Viyana Tıp Fakültesi
Refraktif ve Katarak Cerrahisi
35 Yıllık Tecrübe
>35.000 Ameliyat
DAHA FAZLA
Op. Dr. Alim Huseynov, Göz Doktoru, Our eye doctors, göz Doktorlarımız, Göz cerrahlarımız, eye surgeon, cornea expert, eye doctor
Göz Hastalıkları Uzmanı

Dr. Alim Huseynov

Eğitim Bilgileri:

İlkokulu, Ortaokul ve Liseyi Bakü de tamamladı. 2010 yılında Azerbaycan Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Sonrasında Göz hastalıkları ihtisasını önce Bakü Milli Oftalmoloji Merkezi Azerbaycan da tamamladı. Ayrıca 2014 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Bursu almaya hak kazanarak, 2014-2018 yıllarında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim dalında Türkiyedeki uzmanlık denkliğini tamamladı ve 2018 yılına kadar üniversitede araştırma görevlisi ve göz hastalıkları uzmanı olarak görev yaptı. Ayrıca Dr. Huseynov Oküloplastik Cerrahi konusunda çalışmalarına devam etmiştir. Son olarak 2019-2022 yılları arasında Özel LIV Hospital Ulus Hastanesinde Göz Hastalıkları Uzmanı olarak çalışmıştır.

İş Deneyimleri:

 • Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Özel LIV Hospital Ulus

Üyelikler, İştirak ettiği bilimsel araştırmalar:

 • Peroperatif gelişen koroid dekolmanı ve yönetimi.
 • Arka Polar Kataraktta Cerrahi Yaklaşım.
 • Iatrogenic retinal artery occlusion caused by cosmetic facial autologous fat filler injections.
 • Sigara Kullanımının Oküler Yüzey ve Kornea Sinirleri Üzerine Etkisi
 • Diskoid lupus eritematozus’lu hastada lupus koroidopatisi
 • Oküloplastik Cerrahi Yaklaşım
 • Endoftalmi ve erken parsplanavitrektomi ile tedavisi
 • Türk Oftalmoloji Derneği

Uzmanlaştığı Tedaviler ve Ameliyatlar:

 • Rekraktif Lazer Göz Ameliyatları: iLASIK (Femto Lasik), LASIK, LASEK, Trans Epitelial PRK (NO TOUCH) ve SMILE
 • Katarak Cerrahisi (Akıllı Lens Ameliyatları)
 • Keratoconus Tedavileri – Cross-Linking Ameliyatları
 • Pterjiyum – Göz eti (Kuş Kanadı) Ameliyatları
 • Göz Kuruluğu Hastalığı ve Tedavileri
 • Şaşılık Cerrahisi
 • Glaucoma- Glokom Göz Tansiyonu Tedavileri
 • Nörooftalmoloji
 • Retina Hastalıkları Tedavileri
 • Oküloplastik Cerrahi
 • Üveit Hastalıkları
 • Ektropiyon ve entropiyon cerrahisi – Göz kapağı şekil bozukluğu tedavileri
 • Enükleasyon ve Evisserasyon Protez Göz Cerrahisi

Yabancı dil:

 • İngilizce
 • Almanca
 • Rusça
 • Azerice
Selçuk Tıp Fakültesi
Refraktif ve Oküloplastik Cerrahisi
12 Yıllık Tecrübe
>8.000 Ameliyat
DAHA FAZLA

Düşük maliyetli Lazer Göz Ameliyatından mutlaka kaçının…

Ucuz bir lazer göz ameliyatının sizin için uygun olduğunu düşünebilirsiniz. Ucuza bir televizyon satın alıyorsanız bu iyi olabilir ancak görme kabiliyetiniz ile kumar oynamaya değmez. Ama bilinizki ucuz göz ameliyatı olmak demek, teknolojiden, hekim kalitesinden ve tıbbi bakım ve steril koşullarından feragat etmek ve en önemlisi risk almak demektir.

Lazer göz ameliyatı olmak isteyen bir hastanın üzerine düşen ve en çok dikkat etmesi gereken konular, yeni teknolojilere sahip excimer lazer ve görüntüleme cihazları, Steril ortama sahip hastane, Tecrübeli konusuna hakim doktor ve klinik ekibi seçmek olmalıdır.

Tüm hastalarımıza sadece iki gözü olduğunu ve en önemli ve en hassas duyu organının gözleri olduğunu hatırlatmak isteriz. Bu yapılanların hiçbiri göz sağlığınızdan daha önemli değil ve biz kaliteden ve yeni teknolojilerden ödün vermiyoruz.

Fiyatlarımızı gayet anlaşılabilir, adil ve uygun olarak sizlere sunmaktayız. Ücretlendirmemizde gizli maliyet yoktur. Lazer Göz Ameliyatını sizler için karşılanabilir ve uygun hale getirmekteyiz.
Gözleriniz için mümkün olan en iyi lazer göz tedavisine kendimizi %100 adadığımızı bilmenizi isteriz.